Home | Opleidingen | Docent | Kosten | Data en Locaties | Links | Contact gegevens

Disclaimer

Algemeen
Nutrinfo stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten. Alle informatie die Nutrinfo op het internet verspreidt is met zorg samengesteld. Aan de inhoud van deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Nutrinfo is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit onjuiste informatie of anderszins.

Copywright
Alle (auteurs-)rechten op deze informatie te weten teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Nutrinfo, en / of haar leveranciers. Informatie van Nutrinfo ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Nutrinfo.

Veiligheid
Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient bezoeker rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Nutrinfo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

Aansprakelijkheid
Nutrinfo is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van deze gegevens.

 

 

Programma

 

Dinsdag 15 en 22
januari 2013

Curcus Elementaire Voedingsleer

Hotel van der Valk

Breukelen

Reserveer nu

 

 

© Nutrinfo 2009 / Disclaimer | Telefoon 06 - 48 98 16 61